تماس با ما

نشانی دفتر سایت زمان تغییر: خراسان رضوی   شهر: مشهد 

بلوار ابوذرغفاری – بلوار ابوذرغفاری ۹ – پلاک ۱۱۰ – کدپستی ۹۱۷۶۸۸۵۶۵۱

تلفن ثابت: ۰۵۱۳۸۴۲۶۶۵۹