سایت مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتلداری و گردشگری مشهد

طراحی و راه اندازی سایت مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتلداری و گردشگری مشهد توسط تیم زمان تغییر در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۵ صورت پذیرفت.

به زودی بخش های مختلف خدمات اینترنتی از جمله ثبت نام دوره های آموزشی، آموزش آنلاین و آزمون آنلاین در سایت مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتلداری و گردشگری مشهد ایجاد و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

لینک سایت مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتلداری و گردشگری مشهد

mashhadhoteltvto.ir