طراحی فضای سبز با نرم افزار

0
237

 

نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2013  قویترین نرم افزار طراحی فضای سبز دنیا می باشد که در حال حاضر در ایران نیز مورد استفاده قرار میگیرد. این نرم افزار که نسخه حرفه و پیشرفته Realtime Landscaping Pro می باشد دارای امکانات و توانایی ها و المانها و سمبلهای بسیار بیشتری می باشد که آن را از تمام نرم افزارهای طراحی فضای سبز  موجود در دنیا متمایز کرده است.

 

برای مشاهده نمونه کارها میتوانید به صفحه نمونه طرح ها مراجعه کنید.

 

۲۰۸۰c ۲۰۸۰l ۲۰۸۰m ۲۰۸۰u

 

 

۱۶۹۷BC ۱۶۹۷bm ۱۶۹۷BU

 

 

۱۷۳۸c ۱۷۳۸m ۱۷۳۸u

 

 

 

 

۲۰۴۶c ۲۰۴۶m ۲۰۴۶u

 

 

 

۱۶۴۷c

 

 

 

۱۶۴۷m ۱۶۴۷u

 

 

 

۱۴۷۸c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۴۷۸m

 

 

 

 

 

۱۰۸۸c ۱۰۸۸m

افزودن دیدگاه