نمونه طرحهای ترسیم شده با نرم افزار ریل تایم آرشیتکت ۲

0
188

یکی از طرح ترسیم شده توسط کارآموزان دوره طراحی فضای سبز با نرم افزار ریل تایم آرشیتکت.

نرم افزار Realtime Landscaping Architect 2013  قویترین نرم افزار طراحی فضای سبز حال حاضر دنیا می باشد که در حال حاضر در ایران نیز مورد استفاده قرار میگیرد. این نرم افزار که نسخه حرفه و پیشرفته Realtime Landscaping Pro می باشد دارای امکانات و توانایی ها و المانها و سمبلهای بسیار بیشتری می باشد که آن را از تمام نرم افزار موجود در دنیا متمایز کرده است.

این کارآموزان در هفته چهارم آموزش نرم افزار می باشند.

 

پروژه اصلی:

طراحی فضای سبز با نرم افزار ریل تایم آرشیتکت
طراحی فضای سبز با نرم افزار ریل تایم آرشیتکت

 

۱- خانم دلیری

طراحی فضای سبز با نرم افزار ریل تایم آرشیتکت
طراحی فضای سبز با نرم افزار ریل تایم آرشیتکت

 

طراحی فضای سبز با نرم افزار ریل تایم آرشیتکت
طراحی فضای سبز با نرم افزار ریل تایم آرشیتکت

 

مطالب مرتبط:

نمونه طرحهای ترسیم شده با نرم افزار ریل تایم آرشیتکت

افزودن دیدگاه