تعریف تجارت الکترونیکی از دیدگاه های مختلف

1
404
تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی

تعاریف متعددی از تجارت الکترونیکی با توجه به دیدگاه های مختلف ارائه شده است از دیدگاه ارتباطات : تجارت الکترونیکی، تحویل اطلاعات، محصولات، خدمات یا پرداخت ها از طریق خطوط تلفن، شبکه های کامپیوتری یا هر ابزار الکترونیکی دیگر می شود.

تعاریف متعددی از تجارت الکترونیکی با توجه به دیدگاه های مختلف ارائه شده است که در ذیل به آنها اشاره می شود:

 

از دیدگاه ارتباطات : تجارت الکترونیکی، تحویل اطلاعات، محصولات، خدمات یا پرداخت ها از طریق خطوط تلفن، شبکه های کامپیوتری یا هر ابزار الکترونیکی دیگر می شود.

 

از دیدگاه تجاری : ابزاری است که کسب و کارهای مختلف، شرکا و مشتریان آنها را قادر می سازد تا موضوعاتی چون کیفیت خدمات، سرعت تحویل خدمات و غیره را ارتقا و موضوعاتی همچون هزینه ها را کاهش دهند.

 

از دیدگاه فرآیند کسب و کار : تجارت الکترونیکی به کارگیری فنآوری برای خودکارسازی تبادلات کسب و کار و جریان کار است.

 

از دیدگاه خدماتی: تجارت الکترونیکی، ابزاری ست که از خواسته های دولت ها، شرکت ها، مصرف کنندگان و مدیریت در جهت کاهش هزینه های ارائه خدمات در راستای بهبود کیفیت خدمات و محصولات و افزایش سرعت تحویل خدمات پشتیانی می کند.

 

از دیدگاه آموزشی: تجات الکترونیکی شرایط لازم را بر ای آموزش الکترونیکی در مدارس، دانشگاه ها و دیگر سازمانها از جمله سازمان های کسب و کاری فراهم می کند.

 

از دیدگاه مشارکتی: تجارت الکترونیکی چارچوبی است که شرایط لازم را برای شراکت افراد در داخل سازمان و حتی خارج از سازمان فراهم می کند.

 

از دیدگاه فناوری اطلاعات: به آن دسته از کاربردهای فناوری اطلاعات که به صورت سیستمی برای پشتیبانی و پشیبرد جریان کاری و مبادلات تجاری ایجاد شده است.

 

از دیدگاه جامعه: تجارت الکترونیکی مکانی را برای افراد یک جامعه فراهم می نماید تا بتواند در آن مکان آموزش ببینند، مشارکت کنند و با یکدیگر مبادله داشته باشند.

 

«ونیستون کالاکاتا»(Whinston , Kalakata) تجارت الکترونیک را از چهار منظر زیر تعریف می کند: 
-۱ دیدگاه ارتباطی: تجارت الکترونیک ارایه دهندهٔ اطلاعات، محصولات / خدمات یا پرداختها از طریق خطوط تلفن، شبکه‌های رایانه­ای و یا هر وسیلهٔ الکترونیک دیگر است.
۲- دیدگاه فرایند کسب و کار: تجارت الکترونیک کاربردی از فناوری در خودکار کردن معاملات تجاری و جریانهای کاری است. 
-۳ دیدگاه خدماتی: تجارت الکترونیک ابزاری است که علایق و خواسته‌های شرکتها، مشتریان و مدیریت را مخاطب قرار داده و اداره می‌کند، از هزینه‌های خدمات می کاهد، کیفیت کالاها را بهبود می‌بخشد و سرعت تحویل کالا را افزایش می‌دهد. 
۴- دیدگاه برخط: تجارت الکترونیک ظرفیتی برای خرید و فروش محصولات و اطلاعات و همین­طور سایر خدمات پیوسته بر تار جهان گستر را فراهم می‌سازد. 


واضح است که تجارت الکترونیک در بسیاری از زمینه‌ها قابل توصیف است. اما شاید مفیدترین توصیف آن با تجارت ارتباط پیدا می‌کند: تجارت الکترونیک ، 
تجارت کـــــردن از طریق ابزارهای فناوری ارتباطی جدید است که تمام جنبه‌های تجارت را شامل ایجاد بازار تجاری، سفارش دهی، مدیریت زنجیرهٔ عرضه و معاملات پولی را در بر می‌گیرد. (Gunasekaran , etal , ۲۰۰۲)

 

نمونه سوال آزمون:

  تجارت الکترونیک عبارت است از تحویل اطلاعات و کالا یا خدمات از طریق خطوط تلفن و شبکه های کامپیوتری،تعریف تجارت الکترونیکی از کدام دیدگاه است؟

الف) دیدگاه ارتباطات     ب) دیدگاه فرایند کسب و کار     ج) دیدگاه خدماتی       د) دیدگاه پیوسته

 

ابزاری که از طریق آن شرکتها و موسسات و مشتریان ضمن کاهش هزینه های خدمات، کیفیت کالا را بهبود می بخشند، تجارت الکترونیک را از کدام دیدگاه تعریف میکند؟

الف) دیدگاه ارتباطات      ب) دیدگاه فرایند کسب و کار    ج) دیدگاه خدماتی   د) دیدگاه پیوسته

 

کاربرد فناوری به سمت و سوی اتوماسیون مبادلات تجاری، تجارت الکترونیک را از کدام دیدگاه تعریف می کند؟

الف) دیدگاه ارتباطات      ب) دیدگاه فرایند کسب و کار    ج) دیدگاه خدماتی   د) دیدگاه پیوسته

منبع: وبلاگ گروه تجارت الکترونیک پیشتاز

یک دیدگاه