کارشناس فروش اینترنتی

کارشناس فروش اینترنتی شغلی است در حوزه مالی و بازرگانی این شغل دارای توانایی هایی از قبیل کار در محیط اینترنت و وب، بکارگیری و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده، مشتری مداری، پیش بینی فروش ،استفاده از کانالهای توزیع بازار وبازاریابی بازارهای داخل وخارج می باشد و با مشاغلی نظیر مدیر بازرگانی ، مدیر فروش ، مدیر مالی و مدیر خدمات ماشینی در ارتباط می باشد .

 

جدول طرح سوالات آزمون

لیست توانایی های کارشناس فروش اینترنتی

۱ توانایی کار در محیط اینترنت و وب
۲ توانایی تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده
و جلب رضایت مشتریان (CRM ) 3 توانایی مشتری مداری
۴ توانایی پیش بینی و تخمین فروش
۵ توانایی پیشبرد فروش محصول از طریق کانالهای توزیع
۶ توانایی بازار یابی بازارهای داخل و خارج

۱ – عنوان توانایی یک کارشناس فروش اینترنتی : توانایی کار در محیط اینترنت و وب

دانش :
INTERNET – انواع نرم افزارهای استفاده از اینترنت مانند EXPLORER
– انواع محیط های اینترنتی
– انواع فضای قابل دسترس در اینترنت
– روش های پرداخت اینترنتی
– اطلاعات مورد نیاز تشکیل سایت و پست الکترونیک

مهارت :
INTERNET EXPLORER – کار با از نرم افزار
– فروش اینترنتی از طریق سایت
– طراحی وب سایت از طریق نرم افزارهای مربوطه
– تهیه فضاهای قابل دسترسی در اینترنت
– وبلاگ نویسی در محیط وب

فایل آموزشی: اجزا سایت

———————————————————————-

عنوان توانایی دو کارشناس فروش اینترنتی : توانایی تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده

انواع بازار
– اصول فروش محصولات وخدمات
– انواع تکنیک های ارائه محصول به بازار
– انواع روشهای تجزیه و تحلیل مصرف کننده

مهارت :
– بازاریابی و فروش از طریق تکنیکهای نوین فروش اینترنتی
– اخذ بازخوردهای مصرف کننده
– تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده

فایل آموزشی: تحلیل رفتار مصرف کننده

———————————————————————-

 

کارشناس فروش اینترنتی
کارشناس فروش اینترنتی

-3 عنوان توانایی : توانایی مشتری مداری رضایت مشتریان

دانش :
– اصول مدیریت ارتباط بامشتری
– تکنیک های جلب مشتری در اینترنت
– رفتار کاربران اینترنتی
– روش های ارتباط اینترنتی با مشتری
– انواع تکنیک های جمع آوری و ارزیابی نظرات مشتری

مهارت :
– جلب مشتری در اینترنت
– ارتباط بامشتری و جلب رضایت آن
– تبلیغات در محیط اینترنت
– جمع آوری و ارزیابی نظرات مشتریان اینترنتی

فایل آموزشی: جلب اعتماد و ارتباط با مشتریان خرید اینترنتی

———————————————————————-

۴ عنوان توانایی :توانایی پیش بینی و تخمین فروش

دانش :
– اندازه و سهم بازار
– نیازهای بازا ر
-روش های پیش بینی فروش (کمی وکیفی)
-مسائل مربوط به پیش بینی ها

مهارت :
– تخمین سهم بازار و افزایش بازار بالقوه
– تخمین نیاز بازار
– فروش کمی پیش بینی فروش
– فروش کیفی و پیش بینی فروش
– پیش بینی فروش از طریق کاهش اشتباهات

 

فایل آموزشی: تخمین فروش

———————————————————————-

-۵ عنوان توانایی : توانایی پیشبرد فروش محصول از طریق کانالهای توزیع

دانش :
– انواع کانالهای توزیع
– کانالهای اصلی توزیع ومدیریت روابط آنها
– کانالهای توزیع در فروش اینترنتی
– شبکه توزیع

مهارت :
– طراحی کانالهای توزیع
– توزیع فیزیکی وخدمات به مشتریان
– توزیع اینترتی وخدمات به مشتریان
– پیش برد فروش و عوامل متعدد در کانالهای توزیع

فایل آموزشی: راه کارهای فروش بیشتر

———————————————————————-

-۶ عنوان توانایی : توانایی بازاریابی بازارهای داخلی وخارجی

دانش :
– انواع بازاریابی
– انواع بازاریابی اینترنتی
– بازاریابی بین المللی
– تصمیمات عمده در بازار یابی بین الملی
– انواع روشهای شناخت بازار در بازاریابی اینترنتی

مهارت :
– بازاریابی اینترنتی
– بازاریابی اینترنتی از طریق شناخت بازارهای داخلی و خارجی

فایل آموزشی: روش های فروش آنلاینSlide573

Slide574Slide575Slide576Slide577Slide578Slide579Slide580

Slide581

Slide582

Slide583

Slide584

مشارکت در فروش همکاری در فروش
مشارکت در فروش همکاری در فروش