فرم تکمیل ثبت نام کارگاه آموزش طراحی سایت و راه اندازی فروشگاه اینترنتی

ضمن تشکر از حسن نظر و ثبت نام در کارگاه های آموزش طراحی سایت (۱۷ آذر ۱۳۹۵) و راه اندازی فروشگاه اینترنتی (۲۴ آذر ۱۳۹۵)، خواهشمند است جهت برگزاری بهتر نسبت تکمیل فرم ذیل اقدام فرمایید.

نکته: در صورت ثبت نام گروهی ، فرم ذیل برای هر کدام از افراد متقاضی شرکت در کارگاه آموزشی تکمیل شود.

فرم ثبت نام در کارگاه های آموزشی طراحی سایت (17 آذر 1395) و راه اندازی فروشگاه اینترنتی (24 آذر 1395)